Disclaimer

Disclaimer voor www.mioretti.com

madetomeasure.shoes B.V. (Kamer van Koophandel: 61494496), hierna te noemen Massimo Mioretti, verleent u hierbij toegang tot www.mioretti.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Massimo Mioretti behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Massimo Mioretti spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Massimo Mioretti.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Massimo Mioretti. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Massimo Mioretti nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Massimo Mioretti.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Massimo Mioretti, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contactgegevens

madetomeasure.shoes B.V.
Barbara Strozzilaan 101-201
1083 HN Amsterdam

telefoonnummer:  +31 (0)20 261 9116
e-mail: info@mioretti.com

KvK-nummer: 61494496
BTW-nummer: NL854366234B01